Artykuły: Redakcja

1. Od jutra nasza wspólnota będzie przeżywała doroczne rekolekcje zakonne. W związku z sytuacją kościoła i koniecznymi wydatkami postanowiliśmy odbyć rekolekcje w naszym klasztorze. Msze święte i spowiedź w tygodniu będą sprawowane według zwykłego porządku. Prosimy, aby wszelkie sprawy odłożyć na kolejny tydzień. W czasie rekolekcji bardzo potrzebujemy odosobnienia i ciszy. 2. W ostatnim czasie wykonaliśmy odkrywki w posadzce kościoła, aby rozpoznać obecność krypt pod kościołem. Rozpoznanie krypt […]