Nasze cele

Chronimy człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną, niesiemy pomoc ludziom uwikłanym w sekty i uzależnionym od indoktrynacji psychicznej, a także ich bliskim i przyjaciołom. Głównym celem pracy Ośrodków jest pomoc konkretnym osobom, a nie spór z określonymi grupami.

Jak działamy

W naszych działaniach koncentrujemy się na zidentyfikowaniu moralnie negatywnego wpływu psychologicznego i ideologicznego niezależnie od jego pochodzenia oraz na ochronie przed takim wpływem osoby lub grupy. Kierujemy się przy tym dobrem osoby zagwarantowanym między innymi w Deklaracji Praw Człowieka.

Informujemy / edukujemy

Zainteresowanym osobom przekazujemy wszystkie informacje, jakie posiadamy o konkretnej grupie – zarówno te pozytywne, jak i te negatywne, korzystając przy tym z własnych opracowań grupy, informacji religioznawczych oraz doświadczenia Ośrodka. Udostępniamy również informacje dotyczące metod manipulacji i rozbijania osobowości stosowanych przez sekty, podajemy sposoby przeciwdziałania im oraz zasady postępowania wobec osób uwikłanych w sekciarski typ przynależności.

Podchodzimy indywidualnie

Każda osoba reaguje inaczej w kontakcie z grupą o charakterze sekty. Dlatego uznajemy, że w konkretnej sytuacji potrzebne jest indywidualne podejście do zagadnienia szkodliwości grupy. Nie prowadzimy więc „katalogu sekt” i etykietowanie grup nie jest naszym celem. Udostępniamy natomiast informacje, w oparciu, o które osoba zainteresowana może sama sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu dana grupa jest szkodliwa dla niej lub dla innych.

Pomagamy bez względu na wyznanie. Przynależność do Kościoła katolickiego nie jest warunkiem uzyskiwania pomocy w naszych Ośrodkach.

Zakres pracy

• informowanie
• profilaktyka
• terapia psychologiczna
• mediacja
• interwencja

Adresy innych Dominikańskich Ośrodków oraz aktualne godziny dyżurów można znaleźć na stronie www.sekty.dominikanie.pl

Prowincjalny koordynator Ośrodków: Emil Smolana OP

Dyżur:

czwartek:  16:00 – 19:00

Konsultacje telefoniczne:

wtorek:  10:00 – 12:00

Kontakt:

tel. +48 795 516 463

e-mail: osrodek.gdansk@gmail.com

 

Ośrodek mieści się na I pietrze domku duszpasterskiego (Biuro – Sala Pomarańczowa). Wejście przez furtkę od ul. Pańskiej (kliknij mapkę).

mapa_11

Jeżeli Państwo chcecie wesprzeć działalność naszego Ośrodka i przyczynić się do jego rozwoju, prosimy o wpłatę ofiary na konto:

Klasztor oo. Dominikanów
ul. Świętojańska 72, 80-840 Gdańsk
PL 24 1140 1065 0000 3926 9300 1002
SWIFT: BREXPLPWGDA
Tytułem: „Ośrodek”