To propozycja pogłębiania wiary we wspólnocie dla osób, które ukończyły studia zarówno kilka jak i kilkanaście lat temu, albo jeszcze studiują, ale mają ponad 25 lat. Zapraszamy zarówno tych, którzy już należeli np. do Duszpasterstwa Akademickiego, jak i tych, którzy w żadnej kościelnej wspólnocie jeszcze nie byli.

Kiedy, gdzie?

Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godzinie 19 w Zielonej Sali w Domku Duszpasterskim. Dojście przez furtkę od ul. Pańskiej.

mapa_11

W jednym tygodniu jest to spotkanie formacyjne pomagające lepiej zrozumieć to, w co wierzymy i praktykujemy jako chrześcijanie: Pismo Święte, Nauczanie Kościoła, Modlitwa, Sakramenty, Duchowość, Moralność. Te spotkania są często połączone w cykle tematyczne, dlatego dla dobrego zrozumienia tematu ważna jest obecność na wszystkich spotkaniach cyklu.

Natomiast w kolejnym tygodniu jest to medytacja i dyskusja biblijna wokół czytań na najbliższą niedzielę. Podstawą wzrastania w wierze jest lektura Biblii. Najlepiej robić to z odpowiednim komentarzem i wspólnotowo. Jest to również dobre przygotowanie do niedzielnej Mszy Świętej.

Po spotkaniach czwartkowych, a także w inne dni jest też czas na towarzyskie rozmowy, spotkania czy wyjścia, żeby dbać o relacje. Szukamy też możliwości zaangażowania w działalność naszego klasztoru i parafii, żeby przez ofiarność praktykować Kościół.

Aktualności

18 października – spotkanie formacyjne
Ciąg dalszy tematu „Dlaczego czytać Pismo Święte i jaki to ma związek z nauczaniem Kościoła”.
Zastanowimy się m.in.: Czego w Biblii szukać a czego w niej nie znajdziemy? Czy są w niej fragmenty i historie, które sobie przeczą i jak je rozumieć? Czy nawrócenie jest związane z czytaniem Biblii? Czy najpierw była Biblia czy Kościół? Czy potrzebujemy Kościoła do zrozumienia Biblii? Czy nauczanie Kościoła bywa niezgodne z Biblią i zmienia się co jakiś czas? Czy można wierzyć i być dobrym człowiekiem bez Biblii i Kościoła?

11 października – spotkanie biblijne Będziemy rozważać czytania z najbliższej niedzieli, skupiając się przede wszystkim na Ewangelii. Mdr 7, 7-11; Ps 90, 12-17; Hbr 4, 12-13; Mk 10, 17-30

Pierwsze spotkanie 4 października.

Cykl formacyjny zaczniemy od kilku spotkań poświęconych Pismu Świętemu. Najpierw o tym „Dlaczego czytać Pismo Święte i jaki to ma związek z Nauczaniem Kościoła”, a potem jak czytać Pismo Święte, żeby je właściwie rozumieć i zastosować w życiu.

Biblia jest jednym z fundamentów naszej wiary, dlatego warto wiedzieć dlaczego i jak ją czytać. Tym bardziej, że kolejny cykl naszych spotkań to właśnie wspólnotowe czytanie i rozważanie tekstów Pisma Świętego.

Grupa na Facebooku

nasp;