Pierwsze spotkanie naszej wspólnoty miało miejsce w 1998 roku. Mieliśmy spory zapał i entuzjazm, aby powołać grupę osób pracujących, które w czasie studiów miały styczność z ruchami czy wspólnotami osób wierzących. Wychodziliśmy z założenia, że wielu z nas, po rozpoczęciu pracy, traci kontakt ze studenckim środowiskiem chrześcijańskim i nie może znaleźć innej alternatywy. Po pewnym czasie dojrzeliśmy do tego, aby sformalizować naszą grupę i związaliśmy się z Klasztorem Ojców Dominikanów.

W chwili obecnej nasza wspólnota skupia szeroki krąg osób dorosłych, rodziny z dziećmi oraz osoby samotne, i jest otwarta na wszystkich, którzy mają pragnienie spotykania się z ludźmi poszukującymi, dyskutującymi czy po prostu uznającymi Boga za swego Pana i Zbawiciela.

Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela

Ostoja stara się inicjować różnorodne działania wpisujące się w nurt duszpasterski Klasztoru Ojców Dominikanów. W latach minionych organizowaliśmy m.in. np. konferencję dla rodziców promującą budowę relacji małżeńskich w oparciu o chrześcijańskie wartości.

Opis misji

•   Dom czyli wspólnota, którą charakteryzują więzi rodzinne.

•   Budowa czyli tworzenie, praca, uczestnictwo w życiu Kościoła.

•   Podobnie jak Jezus chodził do Betanii na odpoczynek do domu Marii i Marty i lubił tam przebywać, tak nasza grupa stanowi miejsce gdzie odnawiamy nasze relacje z Bogiem w przyjaznej atmosferze wzajemnego poszanowania i zaufania.

•   Dom, w którym jest miejsce na działanie Marty i słuchanie Marii.

OSTOJA czyli ten, kto nie zawiedzie, na kim można się oprzeć; oparcie, podpora, fundament:

•   nasza wspólnota jest ostoją dla wszystkich jej członków,
•   Chrystus jest naszą Ostoją, tylko On nigdy nie zawodzi i na nim możemy zawsze polegać.

Funkcjonowanie wspólnoty

•  raz w miesiącu zbieramy się na spotkaniu biblijnym,
•  raz na 2 miesiące zbieramy się dodatkowo na spotkaniu wspólnotowym (tematyka różna, ustalana na bieżąco),
•  raz w miesiącu spotykamy się na małych grupach (osobno grupa męska i damska),
•  raz do roku wyjeżdżamy na wspólnotowy weekend (wypoczynek plus rozwój duchowy),
•  raz na kilka lat staramy się zorganizować konferencję ewangelizacyjną.

Kontakt:

Andrzej Zabłudowski
e-mail: andrzej.zabludowski@gmail.com

Znajdziesz nas w kościele:

co 2 tyg. po Mszy św. o 17:30 w Zielonej Sali w domku duszpasterskim, najbliższe spotkanie 21.06.2015. Potem przerwa wakacyjna.

Start nowego cyklu spotkań we wrześniu (terminy podamy pod koniec lata).

Jak trafić do domku duszpasterskiego?

Można dojść przez furtkę od ul. Pańskiej (kliknij mapkę).

mapa_11