Wspólnota męska „Mężczyźni w drodze” ma swoje korzenie w męskiej wspólnocie „W połowie drogi” założonej w Polsce z inicjatywy Grzegorza Słupskiego i o. Zdzisława Wojciechowskiego. W 2012 roku gdańska wspólnota rozpoczęła swą działalność przy Klasztorze Ojców Dominikanów, by od 2014 roku zmienić swoją nazwę na wspólnotę „Mężczyźni w drodze” traktując swoistą połowę życia jako krótki etap do dalszej drogi ku rozwojowi w duchu miłości do Boga, przez miłość do człowieka i przyrody.

Wspólnota „Mężczyźni w drodze” spotyka się we wtorki w Zielonej Sali (II p. domku duszpasterskiego) przy kościele św. Mikołaja. Wejście przez furtkę od ul. Pańskiej (kliknij mapkę). W trakcie dwugodzinnego spotkania realizowany jest roczny program wspólnotowy w obecności opiekuna duchowego o. Michała Sępioła.

W trakcie spotkania każdy z członków grupy wypowiada się o swoich odczuciach w ramach omawianego tematu, zderzając omawiany temat ze swoim życiem, co daje szerokie spektrum widzenia dla każdego z obecnych i jest kształcące. W ramach programu spotkań istotna jest modlitwa, a w czwartym tygodniu Msza wspólnotowa.

Wspólnota jest otwarta na przyjęcie nowych członków, którzy wyrażą chęć dania swojego wkładu w pracę na rzecz rozwoju swojego i całej wspólnoty w duchu odpowiedzialności za każdego i za całą wspólnotę.

Program wspólnoty realizowany w 2014/2015 roku: „Księga Rodzaju” w oparciu o homilie o. Mieczysława Wołoszyna „Katechezy o Patriarchach”.

Kontakt: mwdrodze@gmail.com

mapa_11