Kapelan Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, katecheta w ośrodku Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
Mieszka w ośrodku na Wyspie Sobieszewskiej (Sobieszewo, ul. Przegalińska 29).