Syndyk klasztoru, zakrystian, kucharz klasztoru.

tel. 58 301 35 77 (wew. 140)