subprzeor klasztoru, duszpasterz akademicki, liturgista konwentu, prowadzi katechumenat dorosłych, asystent „Wieczorów dla Zakochanych”. Liturgista konwentu.
W niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godz. 19:00.

tel. 58 301 35 77 (wew. 153)