Fundacja Centrum św. Jacka

Prezes:
Michał Osek OP