Naszym celem jest budowanie środowiska ludzi świadomych, odpowiedzialnych, wrażliwych społecznie i krzewienie takich postaw w naszych domach, miejscach pracy, w Kościele i społecznościach, które współtworzymy na co dzień. Działania, które chcemy podjąć to: odpowiedzialność międzypokoleniowa, wolontariat, akademia filozofii i teologii oraz debaty na tematy aktualne dla naszego życia kościelnego i społecznego.

Jeśli uważacie naszą działalność za pożyteczną i wartą wsparcia, bardzo prosimy o przeznaczenie na rzecz Fundacji Centrum św. Jacka 1 % z odprowadzanego przez Was do Skarbu Państwa podatku.

Bardzo dziękujemy i zapewniamy o naszej modlitwie!

dominikanie_ulotka_A5-page-001 (1)

dominikanie_ulotka_A5-page-002 (1)

Numer konta Fundacji Centrum św. Jacka:
ul. Świętojańska 72, 80-840 Gdańsk
PL 15 1090 1098 0000 0001 0275 9068
SWIFT: WBKPPLPP

NIP 583 28 68 214
KRS 0000 214 749