Sakramentu chrztu udzielamy na mszy św. o godz. 11:30 w ostatnią niedzielę miesiąca lub w soboty po mszy św. o godzinie 12.00 w kaplicy św. Jacka.

Chrzty dzieci w niedzielę odbywają się w Kaplicy Królewskiej na mszy św. o godzinie 11.30 w ostatnią niedzielę miesiąca.

Istnieje także możliwość przyjęcia sakramentu chrztu w sobotę po mszy św. o godzinie 12.00 (Czarna Sala), chrzest odbywa się wtedy bezpośrednio po mszy św. w kaplicy św. Jacka. Ze względu na ograniczoną ilość osób, które mogą zmieścić się w Czarnej Sali i kaplicy św. Jacka, ilość przyjmowanych chrztów jest ograniczona.

Dziecko do chrztu mogą zgłosić wyłącznie rodzice lub jedno z nich. Należy to zrobić osobiście w kancelarii parafialnej. Kancelaria jest otwarta we wtorki od godziny 16.00 do 18.00 oraz w soboty od 9.30 do 11.30.

Rodzice i chrzestni dziecka są zobowiązani do uczestniczenia w jednorazowej katechezie, która odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 18:00 w Czarnej Sali.

Również rodzice i chrzestni dzieci przyjmujących chrzest w sobotę po mszy św. o godzinie 12.00 są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej w wybraną sobotę poprzedzającą ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 18.00 w Czarnej Sali.

Prosząc o chrzest należy przedstawić następujące dokumenty:

• pisemną zgodę własnego proboszcza (dotyczy dzieci spoza naszej parafii),

• odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu),

• dane personalne rodziców i chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania),

•  jeżeli chrzestni są spoza naszej parafii – zaświadczenie, umożliwiające im pełnienie funkcji ojca lub matki chrzestnej.

Ofiarę za chrzest można złożyć w kancelarii parafialnej podczas zgłaszania dziecka do chrztu.

Rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy (bierzmowani,  prowadzący życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić). Należy wybrać jednego chrzestnego lub jedną chrzestną, albo dwoje chrzestnych (mężczyznę i kobietę).

W dniu chrztu rodzice i chrzestni gromadzą się w niedzielę w zakrystii Kaplicy Królewskiej o godz. 11:15 /w sobotę: w zakrystii kościoła św. Mikołaja o godzinie 11.45/  w celu złożenia podpisów w Księdze Ochrzczonych. Prosimy pamiętać o przygotowaniu świecy chrzcielnej i białej szaty dla dziecka.

Informacje o przygotowaniu dorosłych do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii znajdują się w zakładce Katechumenat.

 

O sakramencie odrodzenie – zobacz