Sakramentu chrztu udzielamy na Mszy św. o godz. 11:30 w ostatnią niedzielę miesiąca.

Dziecko do chrztu mogą zgłosić wyłącznie rodzice lub jedno z nich. Należy to zrobić osobiście w kancelarii parafialnej. Kancelaria jest otwarta w poniedziałki od 10:00 do 12:00, w środy od 15:30 do 17:00 oraz w piątki od 17:00 do 18:30.

Rodzice i chrzestni dziecka są zobowiązani do uczestniczenia w jednorazowej katechezie, która odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 19:00 w kościele.

Prosząc o chrzest należy przedstawić następujące dokumenty:

• pisemną zgodę własnego proboszcza (dotyczy dzieci spoza naszej parafii),

• odpis aktu urodzenia dziecka,

• dane personalne rodziców i chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania),

•  jeżeli chrzestni są spoza naszej parafii – zaświadczenie, umożliwiające im pełnienie funkcji ojca lub matki chrzestnej.

Ofiarę za chrzest można złożyć w kancelarii parafialnej podczas zgłaszania dziecka do chrztu.

Chrzestnymi mogą być wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy (przyjęli sakrament bierzmowania oraz prowadzą życie zgodne z nauczaniem Kościoła). Należy wybrać jednego chrzestnego lub jedną chrzestną, albo dwoje chrzestnych (mężczyznę i kobietę).

W dniu chrztu rodzice i chrzestni gromadzą się w zakrystii kościoła o godz. 11:15  w celu złożenia podpisów w księdze ochrzczonych. Prosimy pamiętać o świecy i białej szacie dla dziecka.

Informacje o przygotowaniu dorosłych do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii znajdują się w zakładce Katechumenat.

 

O sakramencie odrodzenie – zobacz