Pogrzeb można zgłosić w każdej chwili.

W sprawach związanych z pogrzebem należy kontaktować się z kancelarią parafialną w godzinach urzędowania lub w ciągu dnia z o. Proboszczem,  lub o. Piotren Freyem.

+48 694 480 609

•  Zgłaszając pogrzeb należy przedstawić akt zgonu.

Prosimy o pełne uczestnictwo we mszy świętej, sprawowanej w intencji zmarłej osoby. Spowiedź należy odbyć wcześniej, nie spowiadamy przed i w trakcie Mszy św. żałobnej.