W roku 2022 wznowił działalność Chór św. Mikołaja. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do muzycznego zaangażowania przy naszym klasztorze. Chór ma za zadanie koordynować przygotowanie muzyczne Triduum Paschalnego i Pasterki, a także podejmować w pełni profesjonalne wyzwania artystyczne.

Historia

Działalność artystyczna przy klasztorze dominikanów, a od połowy XIX wieku również w ramach katolickiej parafii pw. Świętego Mikołaja, była bardzo żywa. Część wspólnoty zgromadzonej przy dominikanach rozwijała życie muzyczne. Świadczy o tym historia naszego kościoła – z badań architektów wynika, że budynek wyposażony był w manierystyczne organy usytuowanie w nawie północnej, a już w 1755 roku organmistrz Johann Friedrich Rhode na zamówienie klasztoru wybudował ogromne barokowe organy, które istnieją do dziś (naprawy i rozbudowy miały miejsce w 1988 r., 1800 r., 1866 r., 1907 r. i 1977 r.).

Z kroniki klasztoru wynika, że Chór św. Mikołaja istniał jeszcze przed II wojną światową. Po wojnie opiekę na chórem sprawowali o. Fabian Madura oraz br. Wilhelm Paściak (wieloletni organista naszego kościoła). Powojenny Chór św. Mikołaja koncertował na terenie kraju, często także posługiwał śpiewem liturgicznym podczas najważniejszych uroczystości Kościoła gdańskiego. Aktywność Chóru została ograniczona przez wybuch stanu wojennego w Polsce.

Teraźniejszość

Obecny zespół utworzył się na fundamencie wspólnej pasji i pracy związanej z przygotowaniem i oprawą muzyczną podczas Triduum Paschalnego. Chór składa się z zarówno amatorów, jak i osób z wykształceniem muzycznym. Za kierownictwo artystyczne odpowiedzialna jest dyrygentka – Faustyna Hinc.

Pierwsze próby i przesłuchania do Chóru właśnie się rozpoczęły.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: chor.mikola[email protected] oraz do subskrybowania kanałów informacyjnych Chóru:

Facebook: Chór św. Mikołaja

Instagram: chorswmikolaja