Kurs trwa rok, rozpoczyna się w październiku i obejmuje ok. 20 spotkań.

Co to takiego?

Jest to oferta skierowana przede wszystkim do uczniów klas ponadgimnazjalnych (głównie klas pierwszych), którzy nie tylko chcą przyjąć sakrament bierzmowania, ale pragną także pogłębić swoją wiarę oraz odnaleźć swoje miejsce we wspólnocie Kościoła.

Dlaczego głównie uczniowie klas ponadgimnazjalnych?

Z naszego doświadczenia wynika, że uczniowie klas gimnazjalnych mają zbyt dużo zajęć pozalekcyjnych. Jest to czas intensywnej nauki do egzaminów, który często komplikuje i przeszkadza spokojnemu przygotowaniu się do sakramentu bierzmowania. Wiele z uczęszczającej do nas młodzieży jest spoza terenu naszej parafii. Dojazdy dodatkowo komplikują pozyskiwanie wolnego czasu.

Wszystkich uczniów trzecich klas gimnazjalnych, którzy chcą w kościele św. Mikołaja przygotować się i przystąpić do sakramentu bierzmowania zachęcamy do przełożenia tego wydarzenia w swoim życiu na I klasę liceum lub technikum.

Na czym polega?

Kurs trwa rok, rozpoczyna się w październiku i obejmuje ok. 20 spotkań wykładowo–warsztatowych. Każde spotkanie zaczyna się wspólną modlitwą brewiarzową (nieszpory). W ramach spotkań omawiane są podstawowe zagadnienia naszej wiary.

Każdy z uczestników zobowiązuje się do obecności i aktywnego udziału w spotkaniach. Obecność jest obowiązkowa. Dwie nieuzasadnione nieobecności (przez cały rok) są równoznaczne z rezygnacją z przygotowania. Każdy semestr będzie zakończony zaliczeniem.

Oprócz cotygodniowych spotkań w programie kursu znajduje się także wspólna Eucharystia (raz w miesiącu), rekolekcje wielkopostne oraz uczestniczenie w Triduum.

Gdzie się odbywa?

Kurs prowadzony jest w salce duszpasterstwa młodzieży Katamaran w piwnicy klasztoru OO. Dominikanów przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku.

Jak się zapisać?

Aby zapisać się na kurs bierzmowania, należy osobiście zgłosić się do duszpasterza młodzieży o. Wojciecha Sznyka. Nie ma możliwości, aby się zapisać za pośrednictwem osób trzecich.

UWAGA!

W przypadku osób spoza naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda własnego Proboszcza na przygotowanie i przyjęcie sakramentu bierzmowania poza własną parafią.

Osoby dorosłe według innego programu przygotowuje o. Michał Osek.

 

O sakramencie bierzmowania – zobacz