Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

2023:

Program: Ochrona Zabytków 2023

Zadanie pn.: „Gdańsk, kościół pw. św. Mikołaja (XIV-XV). Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła, elewacja północna prezbiterium i kaplicy św. Jacka – etap V ostatni”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program: Ochrona Zabytków 2023

Zadanie pn.: „Gdańsk, kościół pw. św. Mikołaja (XIV-XV). Prace konserwatorsko-restauratorskie w gotyckiej kaplicy św. Józefa”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ochrona zabytków 2023

Zadanie pn.: „Gdańsk, kościół pw. św. Mikołaja (XIV-XV): prace konserwatorskie przy elewacji kościoła, elewacja północna prezbiterium i kaplicy św. Jacka – etap V ostatni”.

Dofinansowano zadanie ze środków budżetu państwa.
Całkowita wartość zadania: 699 212,71 zł
Kwota dofinansowania: 336 000,00 zł

Krótki opis zadania:
Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ceglanej elewacji północnej prezbiterium i kaplicy św. Jacka. Prace polegają na powstrzymaniu i eliminacji procesów destrukcji zabytkowej struktury murów elewacji oraz zabezpieczeniu i wzmocnieniu struktury murów kościoła przy jednoczesnym wyeksponowaniu jej wartości architektonicznych, artystycznych i historycznych. Ceglana elewacja kościoła zostanie oczyszczona z zabrudzeń, a następnie przeprowadzone zostaną konieczne wzmocnienia cegły, zabytkowej spoiny, a następnie konieczne naprawy muru, uzupełnienia ubytków cegły i spoiny. Prace konserwatorskie przyczynią się do zabezpieczenia zabytkowej, oryginalnej struktury murów oraz wyeliminują czynniki działające na nią szkodliwie.

 

2022:

Program: Ochrona Zabytków 2022

Zadanie pn.: „Gdańsk, kościół pw. św. Mikołaja (XIV-XV): naprawa sklepień w nawie południowej kościoła – etap II ostatni”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ochrona zabytków 2022

Zadanie pn.: „Gdańsk, kościół pw. św. Mikołaja (XIV-XV): naprawa sklepień w nawie południowej kościoła – etap II ostatni”.

Dofinansowano zadanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Całkowita wartość zadania: 755 148,16 zł

Kwota dofinansowania: 238 000,00 zł

Krótki opis zadania:

Zadanie obejmuje naprawę uszkodzonych sklepień w nawie południowej kościoła i wykonanie II etapu naprawy obejmującego dwa pola sklepienne (przęsło V-VI). Przyjęta metoda naprawy sklepień polega na wykonaniu nowych żelbetowych żeber na górnej powierzchni sklepienia, do których podwieszone zostanie istniejące sklepienie. Zadaniem nowych żeber żelbetowych będzie całkowite przejęcie ciężaru własnego istniejących sklepień i przeniesienia ich na filary. Wysklepki po wzmocnieniu będą brały udział w przenoszeniu działających obciążeń oraz będą w stanie przenieść ciężar własny wraz z zasypem pach. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót budowlanych wykonane zostaną prace porządkowe i konserwatorskie: oczyszczenie górnej powierzchni sklepień z materiału zasypowego, luźnych fragmentów cegieł i zaprawy, wzmocnienie strukturalne powierzchni cegieł sklepienia, naprawa iniekcyjna muru w miejscach rys i pęknięć, reprofilacja górnej powierzchni sklepień w miejscach skokowej zmiany grubości muru (wysklepek) oraz niezbędne uzupełnienia ubytków cegły i spoiny.

 

Program: Ochrona Zabytków 2022

Zadanie pn.: „Gdańsk, kościół św. Mikołaja (XIV-XV): prace konserwatorskie przy elewacji północnej korpusu nawowego kościoła – etap IV”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ochrona zabytków 2022

Zadanie pn.: „Gdańsk, kościół św. Mikołaja (XIV-XV): prace konserwatorskie przy elewacji północnej korpusu nawowego kościoła – etap IV”.

Dofinansowano zadanie ze środków budżetu państwa.

Całkowita wartość zadania:  1 180 720,58 zł

Kwota dofinansowania: 384 000,00 zł

Krótki opis zadania:

Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ceglanej elewacji północnej korpusu nawowego kościoła. Prace polegają na powstrzymaniu i eliminacji procesów destrukcji zabytkowej struktury murów elewacji oraz zabezpieczeniu i wzmocnieniu struktury murów kościoła przy jednoczesnym wyeksponowaniu jej wartości architektonicznych, artystycznych i historycznych. Ceglana elewacja kościoła zostanie oczyszczona z zabrudzeń, a następnie przeprowadzone zostaną konieczne wzmocnienia cegły, zabytkowej spoiny, a następnie konieczne naprawy muru, uzupełnienia ubytków cegły i spoiny. Zostanie wykonana naprawa bardzo zniszczonej partii fryzu
i attyki. Prace konserwatorskie przyczynią się do zabezpieczenia zabytkowej, oryginalnej struktury murów oraz wyeliminują czynniki działające na nią szkodliwie.

 

2021:

Program: Ochrona Zabytków 2021

Zadanie pn.: „Gdańsk, kościół pw. św. Mikołaja (XIV/XV): prace konserwatorskie przy elewacji kościoła – etap III”. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

 

Program Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Ochrona zabytków 2021

Zadanie pn.: „Gdańsk, kościół pw. św. Mikołaja (XIV/XV): prace konserwatorskie przy elewacji kościoła – etap III”. 

Dofinansowano zadanie ze środków budżetu państwa. 

Całkowita wartość zadania: 487 855,28 zł  

Kwota dofinansowania: 460 000,00 zł 

Krótki opis zadania: 

Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ceglanej elewacji południowej korpusu nawowego kościoła. Prace polegają na powstrzymaniu i eliminacji procesów destrukcji zabytkowej struktury murów elewacji oraz zabezpieczeniu i wzmocnieniu struktury murów kościoła przy jednoczesnym wyeksponowaniu jej wartości architektonicznych, artystycznych i historycznych. Ceglana elewacja kościoła zostanie oczyszczona z zabrudzeń, a następnie przeprowadzone zostaną konieczne wzmocnienia cegły, zabytkowej spoiny i historycznych warstw tynku, a następnie konieczne naprawy muru, uzupełnienia ubytków cegły i spoiny oraz uzupełnienia miejsc tynkowanych. Prace konserwatorskie przyczynią się do zabezpieczenia zabytkowej, oryginalnej struktury murów oraz wyeliminują czynniki działające na nią szkodliwie.