Zadania realizowane z budżetu państwa

2021:

Program: Ochrona Zabytków 2021

Zadanie pn.: „Gdańsk, kościół pw. św. Mikołaja (XIV/XV): prace konserwatorskie przy elewacji kościoła – etap III”. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

 

Program Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Ochrona zabytków 2021

Zadanie pn.: „Gdańsk, kościół pw. św. Mikołaja (XIV/XV): prace konserwatorskie przy elewacji kościoła – etap III”. 

Dofinansowano zadanie ze środków budżetu państwa. 

Całkowita wartość zadania: 487 855,28 zł  

Kwota dofinansowania: 460 000,00 zł 

Krótki opis zadania: 

Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ceglanej elewacji południowej korpusu nawowego kościoła. Prace polegają na powstrzymaniu i eliminacji procesów destrukcji zabytkowej struktury murów elewacji oraz zabezpieczeniu i wzmocnieniu struktury murów kościoła przy jednoczesnym wyeksponowaniu jej wartości architektonicznych, artystycznych i historycznych. Ceglana elewacja kościoła zostanie oczyszczona z zabrudzeń, a następnie przeprowadzone zostaną konieczne wzmocnienia cegły, zabytkowej spoiny i historycznych warstw tynku, a następnie konieczne naprawy muru, uzupełnienia ubytków cegły i spoiny oraz uzupełnienia miejsc tynkowanych. Prace konserwatorskie przyczynią się do zabezpieczenia zabytkowej, oryginalnej struktury murów oraz wyeliminują czynniki działające na nią szkodliwie.