Stacjonarne  warsztaty pisania ikon

 

W ramach działalności pracowni ikonograficznej zapraszamy serdecznie na stacjonarne warsztaty. Zajęcia prowadzone są w cyklu rocznym, odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty. Celem zajęć jest poznanie, opanowanie i późniejsze doskonalenie warsztatu ikonograficznego. Jak również pogłębianie swojej wiedzy w zakresie duchowości i świata ikony.

W trakcie trwania każdego semestru odbywają się wykłady z zakresu historii i teologii ikony oraz medytacje ikon. Warsztaty w pełnym wymiarze obejmują dwa semestry (rok) z możliwością kontynuacji podczas drugiego oraz trzeciego roku nauki (jeśli zbierze się grupa chętnych)

Obowiązują zapisy, które są przeprowadzane raz w roku na przełomie sierpnia i września. Liczba miejsc ograniczona.

Odpłatność za warsztaty jest regulowana z góry za semestr lub w ratach (po wcześniejszym zapisaniu się). Kosz obejmuje materiały potrzebne do wykonania ikony.

Prowadzące: Anna Marjak-Wiśniewska, Elżbieta Długosz

Kontakt:
e-mail: [email protected]

Numer konta Pracowni  Ikon:
Klasztor oo. Dominikanów
ul. Świętojańska 72, 80-840 Gdańsk
PL 13 1140 1065 0000 3926 9300 1006
SWIFT: BREXPLPWGDA

Ogólny plan pracy :

 

I rok
I semestr

– zapoznanie się z klasycznymi przykładami przedstawień ikonowych; geneza ikony z poznaniem treści i symboliki przedstawień;
– wykłady  o wybranych ikonach;
– medytacje wybranych ikon
– ćwiczenia rysunku z natury rozwijające zdolności manualne oraz umiejętności obserwacji i odwzorowywania na płaszczyźnie
– ćwiczenia rysunku ikonograficznego na przykładzie ciała i elementów architektury oraz krajobrazu; przygotowanie deski pod ikonę
-nauka technik malarskich na tekturkach (nakładanie farb temperą jajową, laserunek), przygotowanie deski pod ikonę (gruntowanie)
– ćwiczenia malarskie elementów twarzy, dłoni, szat;
– przygotowanie deski pod ikonę (szlifowanie)

 

II sem.

– wprowadzenie teoretyczne w ikonografię Chrystusa,  omówienie kanonu w ikonografii.
– wykłady  o wybranych ikonach;
– medytacje wybranych ikon
– przygotowanie własnego rysunku wybranego wizerunku Twarzy Chrystusa; wzorując się na dawnych ikonach
– przeniesienie wizerunku na deskę;
– prace konturowe nad przedstawieniem;
– możliwość wykonania złoceń imitacją złota (szlachmetalem) na mikstion
– zapoznanie się z podstawowymi słowami wykorzystywanymi na ikonach z języka cerkiewno–słowiańskiego (liternictwo);
– zakładanie podkładów kolorystycznych;
– nakładanie warstw rozświetleń;
– malowanie i praca nad szczegółami tła;
– nanoszenie inskrypcji na ikonach;
– zabezpieczenie ikon
– poświęcenie ikon;

II rok

III sem.

-wprowadzenie teoretyczne w ikonografię Maryjną

– wykłady  o wybranych ikonach;
– medytacje wybranych ikon
– doskonalenie umiejętności plastycznych
– ćwiczenia rysunkowe fragmentów ikon (szat, dłoni oraz twarzy)
– ćwiczenia  malarskie dłoni, szat;
– doskonalenie technik malarskich na tekturkach (nakładanie farb temperą jajową, laserunek)
– szkicowanie ikony MB z grupy Deesis
– przygotowanie deski pod ikonę (gruntowanie, szlifowanie);

IV sem.

– wykłady  o wybranych ikonach;
– medytacje wybranych ikon
– przygotowanie rysunku wybranego przedstawienia;
– przeniesienie wizerunku na deskę;
– prace konturowe nad przedstawieniem;
– zakładanie podkładów kolorystycznych;
– malowanie szat i nakładanie warstw rozświetleń;
– rozświetlanie twarzy i dłoni;
– malowanie i praca nad szczegółami tła;
– nanoszenie inskrypcji na ikonach;
– zabezpieczenie ikon.
– poświęcenie ikon;

III rok

V sem.

-wprowadzenie teoretyczne w ikonografię Archaniołów
– wykłady  o wybranych ikonach;
– medytacje wybranych ikon
– doskonalenie umiejętności plastycznych
– doskonalenie rysunku fragmentów ikon (szat, skrzydeł, włosów, dłoni oraz twarzy)
– ćwiczenia malarskie dłoni, szat;
– doskonalenie technik malarskich na tekturkach (nakładanie farb temperą jajową, laserunek)
– szkicowanie wybranej ikony
– przygotowanie deski pod ikonę (gruntowanie, szlifowanie);

VI sem.

– wykłady  o wybranych ikonach;
– medytacje wybranych ikon
– przygotowanie rysunku wybranego przedstawienia;
– przeniesienie wizerunku na deskę;
– prace konturowe nad przedstawieniem;
– zakładanie podkładów kolorystycznych;
– malowanie szat, skrzydeł i nakładanie warstw rozświetleń;
– rozświetlanie twarzy i dłoni;
– malowanie i praca nad szczegółami tła;
– nanoszenie inskrypcji na ikonach;
– zabezpieczenie ikon.
– poświęcenie ikon;