Przeprowadzone prace ratownicze polegały na cyfrowym, trójwymiarowym i wirtualnym odtworzeniu architektury Bazyliki św. Mikołaja oraz znajdującego się w jej wnętrzu zabytkowego wyposażenia […]

W 2021 roku zrealizowano w kościele św. Mikołaja jeden z większych projektów pn. „Cyfryzacyjne prace ratunkowe w Bazylice św. Mikołaja w Gdańsku – ochrona dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń”. Projekt powstał przy współpracy z Fundacją Wirtualizacji Narodowego Dziedzictwa Kulturowego. Uzyskał on dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Kultura Cyfrowa 2021.

Przeprowadzone prace ratownicze polegały na cyfrowym, trójwymiarowym i wirtualnym odtworzeniu architektury Bazyliki św. Mikołaja oraz znajdującego się w jej wnętrzu zabytkowego wyposażenia. W trakcie realizacji zadania zostały wykorzystane najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne, internetowe oraz rzeczywistość wirtualna.

Bogato ilustrowany materiał jest prezentowany w 8 sekcjach obejmujących historię, architekturę oraz wszystkie najważniejsze elementy wyposażenia wnętrza kościoła. Wysoka jakość wykonanych obrazów pozwala na bardzo szczegółowe poznanie poszczególnych dzieł sztuki wraz z detalami często niedostępnymi na co dzień w przestrzeni kościoła.

Powstały zasób wirtualny ma obecnie szerokie zastosowanie w tym służy celom popularyzacyjnym, edukacyjnym, naukowym oraz pomocniczym dla badań konserwatorskich i prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w kościele.

Zapraszamy do wirtualnego odkrywania kościoła św. Mikołaja
https://maryjny.org/zabytek/bazylika-sw-mikolaja-w-gdansku/