Artykuły: Redakcja

Patrząc na dzieło świętego Jacka, można by powiedzieć, że przeprowadził on drugą chrystianizację Polski; swoją niezmordowaną pracą znacznie przyczynił się do tego, że Ewangelia przeniknęła głębiej w świadomość społeczną [...]