Czym jest DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE?

Najpierw czym NIE JEST.

NIE JEST enklawą, społecznością ludzi izolujących się od świata.

NIE JEST alternatywą, środowiskiem kultywującym wrogość, bądź choćby wyższość wobec świata.

NIE JEST miejscem ucieczki przed trudami i pięknem życia w świecie.

Czym JEST.

JEST miejscem sprzyjającym nabieraniu siły i umiejętności, by wyjść naprzeciw wyzwaniom pochodzącym ze świata.

JEST środowiskiem kultywującym wartość domu, pracy, miłości, osiągania celów życiowych. W myśl zasady WSZYSTKO JEST WAŻNE.

JEST społecznością tworzoną przez ludzi żyjących w świecie, czerpiących ze źródeł duchowości chrześcijańskiej.

A DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA to na pewno:

MODLITWA, bo nie sposób żyć nie czerpiąc ze źródła „wody żywej” (J 4,10).

MYŚLENIE, bo nie sposób żyć, nie odwołując się do ludzkiej inteligencji, mądrości, krytycznego myślenia. w myśl zasady „bądźcie roztropni jak węże i prości jak gołębie” (Mt 10,16).

MIŁOŚĆ, wszak „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swym sercem. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tym opiera się całe prawo i prorocy” (Mt 22,37nn).

MIŁOSIERDZIE, wszak to najpiękniejsze w Bogu, i człowieku, by być miłosiernym jak On jest miłosierny (Łk 6,36).

Więcej o nas na stronie internetowej duszpasterstwa. Zapraszamy!

Jak trafić na GÓRKĘ?

Można dojść przez furtkę od ul. Pańskiej (kliknij mapkę).

mapa_11