Koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 154.000,- PLN

w formie pożyczki w kwocie 123.000,- PLN

Pożyczka została udzielona przez WFOŚiGW w Gdańsku. www.wfosigw.gda.pl

 

Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wybudowaniu

maszynowni pompy ciepła wraz z dolnym źródłem w postaci sond pionowych,

zasilającej w ciepło system ogrzewania podłogowego w kościele.

 

Ogrzewanie podłogowe w kościele zostało zamontowane w cokołach pod ławkami.

 

W wyniku realizacji zadania, została zredukowana emisja szkodliwych związków do atmosfery oraz zmniejszone koszty eksploatacji, z jednoczesnym wzrostem komfortu cieplnego przebywających osób.

 

Uzyskano efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2 – 15,410 tony/rok.