Aktualności

Patrząc na dzieło świętego Jacka, można by powiedzieć, że przeprowadził on drugą chrystianizację Polski; swoją niezmordowaną pracą znacznie przyczynił się do tego, że Ewangelia przeniknęła głębiej w świadomość społeczną, że stała się czymś ważnym i bliskim dla szerokich mas ludności.