Zapraszamy osoby dorosłe, pragnące przygotować się do przyjęcia chrztu, bierzmowania i eucharystii.

Katechumenat jest drogą stawania się chrześcijaninem. Jest to czas potrzebny do tego, aby otworzyć się na świadome przyjęcie do swojego życia Jezusa Chrystusa. Dokonuje się to przez odkrywanie Boga w świecie i nawiązanie z Nim żywej relacji. Dochodzimy do tego poznając prawdy wiary oraz ucząc się modlitwy. W ten sposób włączamy się we wspólnotę szukającego prawdy i miłości Kościoła.

Droga katechumenatu podzielona jest na etapy. Każdy z nich kończy specjalny obrzęd. W tę drogę chcemy wyruszyć wspólnie z Tobą i dlatego przeżyjesz ten czas w towarzystwie innych katechumenów oraz chrześcijan wraz z kapłanem. Poza spotkaniami w grupie, przygotowanie obejmuje również rozmowy indywidualne oraz dwa wyjazdy weekendowe.

Przygotowanie będzie trwało od końca października do połowy czerwca. Podczas świąt paschalnych nastąpi przyjęcie sakramentów. Późniejszy okres to pogłębienie wiary i umocnienie w jej przeżywaniu.

Odpowiedzialny za przygotowanie: o.Akeksander Koza OP