W krakowskim klasztorze Dominikanów w dniach 23–25 czerwca odbędzie się spotkanie teologów, którzy urodzili się jako Żydzi, a w swoim życiu odnaleźli Jezusa. Teologowie z Europy, Rosji, Izraela i Stanów Zjednoczonych organizują regularne konferencje co kilka lat, począwszy od 2010 roku. Pierwsza odbyła się w Helsinkach, stąd nazwa Helsinki Consultation.  W sobotę 24 i niedzielę 25 czerwca w Auli św. Tomasza krakowskiego klasztoru uczestnicy zaprezentują swoje referaty i wezmą udział w dyskusji panelowej z naukowcami z Polski oraz publicznością. Wstęp jest wolny. W trakcie trwania konferencji odprawiona zostanie liturgia w trzech różnych tradycjach, w tym Msza św. niedzielna w języku hebrajskim.