1. Wczoraj papież Franciszek dołączył do grona świętych Małgorzatę z Castello, niepełnosprawną tercjarkę dominikańską i pustelnicę z XIV wieku, jest patronką niewidomych oraz dzieci niechcianych.

2.  Wspólnie z braćmi i siostrą Joachimą, dominikanką pracującą w naszej kancelarii i zakrystii podjęliśmy decyzję o próbie stworzenia grupy duszpasterskiej dla osób angielskojęzycznych. Zapraszamy do przekazywania tej informacji osobom, które mogą być zainteresowane. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej.

3. Dziś przypada 93 rocznica wydania przez papieża Piusa XI bulli nadającej naszemu kościołowi tytuł Bazyliki Mniejszej. Pamiątkami związanymi z tym przywilejem są m.in. tintinnabulum (dzwoneczek na drzewcu znajdujący się w stallach) oraz papieski parasol liturgiczny tzw. umbraculum (obecnie w trakcie prac konserwatorskich)

4. Zwracamy się o pomoc finansową w utrzymaniu naszego klasztoru w czasie epidemii. Potrzebujemy pomocy opłaceniu zwykłych kosztów funkcjonowania kościoła i klasztoru.

Dziękujemy za ofiary przekazywane na tacę, przez ofiaromat znajdujący się pod chórem oraz przesyłane na konto klasztoru.

5. Dzisiaj w naszym kościele jest możliwość wsparcia hospicjów w ramach akcji Pola Nadziei na Pomorzu, która ma na celu wsparcie pomorski hospicjów stacjonarnych i domowych.

6. Po zakończeniu liturgii usłyszymy „Sekwencję Victimae Paschali laudes” skomponowaną w 1996 roku przez polskiego kompozytora i organistę Mariana Sawę. Przy organach Paweł Jabłoniec.