1.     Już w czwartek, 15 lipca, w Ratuszu Głównego Miasta otwarta zostanie wystawa jubileuszowa powstała we współpracy Klasztoru z Muzeum Gdańska z okazji 800-lecia przybycia dominikanów na ziemie polskie. Wystawa prezentować będzie zabytki naszego kościoła, także te nigdy wcześniej nie pokazywane publicznie. Unikalnym eksponatem będzie średniowieczny bursztynowy różaniec, odkryty podczas prac archeologicznych w Mikołaju. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy.

2.     Dziś po mszach świętych będziemy kwestować po wyjściu z kościoła, zwracamy się z prośbą o pomoc finansową w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do pozyskanych dotacji z instytucji zewnętrznych. Dzięki dotacjom przeprowadzimy m.in. naprawę sklepień w zamkniętej nawie południowej (te prace już się rozpoczęły) oraz prace konserwatorskie przy wieży kościoła. Bardzo prosimy o pomoc, brakująca kwota to 168.760 zł.