Drewniane, ażurowe drzwi znajdujące się w północnej ścianie prezbiterium powstały w XVIII w. […]

Drewniane, ażurowe drzwi znajdujące się w północnej ścianie prezbiterium powstały w XVIII w. W trakcie prac konserwatorskich w pierwszej kolejności usunięto wtórnie nabite płyciny. Następnie oczyszczono i zdezynfekowano powierzchnię drzwi oraz wykonano impregnację drewna. Wykonano konieczne uzupełnienia ubytków. Mniejsze ubytki uzupełniono w masie, większe poprzez flekowanie wstawką z dębiny. Zrekonstruowano trzeci, najniższy zawias wraz z okuciami. Nowe uzupełnienia scalono przy pomocy lakierobejcy, a jako zabieg końcowy zabezpieczono powierzchnię drewna olejo-woskami. Współczesną klamkę zastąpiono klamką z epoki (XVIII w.), przekazaną Klasztorowi w depozyt przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Od strony prezbiterium klamka została wyeksponowana wraz z wykonanym przez kowala kutym szyldem montowanym na karbowane na brzegach nity, a od strony klatki schodowej wyposażono ją we współczesny zamek skrzynkowy, o bardzo prostej i neutralnej formie.