1. Z radością informujemy, że nasza bazylika otrzymała z klasztoru Sióstr Miłosierdzia w Łagiewnikach relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej. W październiku br. relikwie zostaną umieszczone przy obrazie Jezusa Miłosiernego. Osoby mogące wesprzeć tę inicjatywę lub pragnące złożyć wota do gabloty przed obrazem proszone są o kontakt z ojcem przeorem.

2. Serdecznie zapraszamy młodych dorosłych na spotkania grupy postakademickiej. Najbliższe spotkanie odbędą się w poniedziałek i czwartek, szczegóły na naszej stronie internetowej.

3. Dziś po mszy św. kwestujemy na tzw. wkład własny do dotacji na prace przy naszym zabytkowym kościele. Zachęcamy do włączenie się w prace, które zostały zaplanowane na ten rok.
Zebrany wkład własny pozwala klasztorowi na przyjęcie dotacji od instytucji zewnętrznych, które zostały powołane, aby pomagać właścicielom obiektów zabytkowych.
Prosimy także o wsparcie w formie 1% podatku, który można przekazać na naszą klasztorną Fundację. Ulotki można pobrać u braci, którzy kwestują przy drzwiach kościoła. Bardzo dziękujemy za wszelką pomoc podczas trwających w kościele prac!