1. Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne, które dziś rozpoczynamy w naszym kościele. Rekolekcje poprowadzi ks. Grzegorz Michalczyk, krajowy duszpasterz środowisk twórczych, wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Ksiądz Grzegorz będzie głosił kazania na mszach o godzinie 12:00 i 19:00 od poniedziałku do środy. Po mszach wieczornych także konferencja. Serdecznie zapraszamy do udziału.

2. W najbliższy piątek o godz. 19:45 w kościele odbędzie się Misterium Męki Pańskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, w której będą nas prowadziły słowa Ewangelii wg św. Mateusza, wielkopostne pieśni pasyjne oraz inscenizacja.

3. Zapraszamy członków Bractwa Różańcowego oraz osoby modlące się na różańcu na spotkanie w najbliższą sobotę. Msza św. o godzinie 12:00, a następnie druga część spotkania.

4. Dziękujemy za włączenie się w ostatnią kwestę na wkład własny do tegorocznych zadań konserwatorskich. Otrzymaliśmy 5.560 zł, przez ofiaromat 2.620 zł, a suma przelewów wyniosła 1.835 zł. Przed sezonem turystycznym przygotowaliśmy także stojak na pocztówki i nasze wydawnictwa, dochód przeznaczony jest na remonty w kościele.

5. Natomiast w zeszłotygodniowej zbiórce na Śniadanie Wielkanocne z bezdomnymi zebraliśmy 7.800 zł, serdeczne Bóg zapłać! Studenci już przygotowują paczki wielkanocne dla potrzebujących. Na stoliku pod organami można wylosować karteczki z nazwami produktów, które następnie można zakupić i przynieść do kościoła. Lista produktów została przygotowana w porozumieniu z noclegowniami i domami pomocy. W tym roku planujemy przygotować 500 paczek. Na stoliku dostępne są też ulotki z numerem konta i zrzutki internetowej jeśli ktoś chciałby wesprzeć inicjatywę.

6. Zapraszamy do udziału w archidiecezjalnych rekolekcjach wielkopostnych prowadzonych przez ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. Nauki będą głoszone w archikatedrze oliwskiej w dniach 2-5 kwietnia po Mszach św. o godz. 19.30. Tematem przewodnim spotkań będzie Modlitwa Pańska.

7. Zaproszenie Księdza Arcybiskupa Metropolity

Drodzy Bracia i Siostry!
Ostatnie miesiące obfitują w różnego rodzaju ataki na świętego Jana Pawła II. Jest to bezpodstawna próba obalenia jego autorytetu przez niszczenie świętości. Dyskredytując osobę Papieża pozbawia się zwłaszcza młode pokolenie ważnego punktu odniesienia w sprawach wiary i obyczajów. Radosną wiadomością jest to, że w jego obronie, oprócz kapłanów i biskupów, stają z odwagą coraz liczniejsi wierni świeccy. Mnożą się inicjatywy, które przybliżają postać naszego wielkiego Rodaka. W te inicjatywy wpisuje się również marsz wdzięczności za świętego Jana Pawła II, który 2 kwietnia o godzinie 15:00 rozpocznie się w bazylice Mariackiej w Gdańsku, a zakończy pod pomnikiem Trzech Krzyży na pl. Solidarności. Zachęcam wszystkich Diecezjan do uczestnictwa w marszu. Dajmy w ten sposób nasze osobiste świadectwo wdzięczności za jego pontyfikat i za jego dwukrotną obecność w naszej archidiecezji.