1. W nawie północnej naszego kościoła odsłonięto dziś tablicę upamiętniającą Andreasa Hakenbergera, urodzonego w II poł. XVI wieku na Pomorzu muzyka i kompozytora. Był zatrudniony jako śpiewak w kapeli króla Zygmunta III Wazy. Jako katolik został kapelmistrzem w Kościele Mariackim w Gdańsku. Tworzył głównie polichóralną muzykę w stylu weneckim. Zmarł w 1627 roku, 5 czerwca tegoż roku został pochowany w naszym kościele.

Inicjatorami powstania tablicy są prof. Jan Łukaszewski z Polskiego Chóru Kameralnego oraz nasz klasztor. Tablicę zaprojektował Piotr Białas, a wykonał w piaskowcu Konrad Koch z grupy Vera Icon. Książka o Andreasie Hakenbergerze jest dostępna w zakrystii w cenie 10 zł.

2. Zapraszamy na pielgrzymkę do Opactwa na Świętym Krzyżu oraz do Ziemi Sandomierskiej. Szczegółowe informacje oraz zapisy na naszej stronie internetowej.