1. Dziękujemy za włączenie się w zeszłotygodniowa kwestę na wkład własny do pozyskanych w tym roku dotacji. W kweście otrzymaliśmy 6.870 zł, przez ofiaromat 4.140 zł, a suma przelewów wyniosła 3.260 zł.

Informujemy także, iż dzięki współpracy z Fundacją Totalizatora Sportowego oraz dotacji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie przy obrazie św. Jacka z I poł. XIX wieku.

2. Zapraszamy osoby dorosłe rozważające przyjęcie chrztu w Kościele do katechumenatu, spotkania formacyjne i modlitewne rozpoczną się w październiku. Wszystkie szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej.

3. Pracownia Ikon działają przy naszym klasztorze zaprasza na roczny cykl warsztatów pisania ikon. Zapisy na naszej stornie internetowej.