1. Informujemy, że od tego roku przygotowujemy do bierzmowania wyłącznie młodzież klas ponadgimnazjalnych. Zapisy przyjmujemy w kancelarii w godzinach jej pracy. Zgłosić się należy osobiście do 28 września.

2. W kancelarii parafialnej można zgłaszać dzieci do I Komunii Świętej. Dotyczy to głównie dzieci z naszej parafii. Wyjątkowo mogą zostać przyjęte dzieci z rodzin, które regularnie uczestniczą w Eucharystii w naszym kościele i są związane z naszym duszpasterstwem.

3. Duszpasterstwo ABS zaprasza wszystkich absolwentów wyższych uczelni oraz osoby pracujące na pierwsze po wakacjach spotkanie. Spotykamy się w najbliższy wtorek na Mszy św. o godz. 19:00 w kościele. Po Mszy adoracja w kaplicy św. Jacka i spotkanie w Zielonej Sali.

4. W ramach działalności pracowni ikonograficznej zapraszamy na stacjonarne warsztaty (w cyklu semestralnym) oraz cykliczne intensywne kursy weekendowe dla początkujących. Warsztaty w pracowni skierowane są do wszystkich, którzy chcieliby doświadczyć Boga oraz modlitwy poprzez pisanie ikon. Szczegóły o zapisach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej klasztoru. Zapisy pod tel. +48 798 942 860, e-mail: [email protected]