Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe.

Odbywać się one będą od poniedziałku do soboty o godz. 11:30 i 17:30.