Przez całą Oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych, tj. od 1 do 8 listopada, nawiedzając pobożnie cmentarz i modląc się za zmarłych, można uzyskać odpust zupełny jeden każdego dnia, i ofiarować go za jednego zmarłego.

Aby otrzymać odpust należy również spełnić zwykłe warunki:

♦ stan łaski uświęcającej (można odbyć spowiedź, aby uzyskać pewność),

♦ uczestnictwo w Eucharystii i przyjęcie Komunii Świętej,

♦ brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego,

♦ modlitwa w intencjach, w których modli się Ojciec Święty.

sprawdź o co modli się papież Franciszek w październiku

Zachęcamy do tej modlitewnej pomocy naszym zmarłym!

We wtorek, w Uroczystość Wszystkich Świętych, porządek Mszy św. w naszej bazylice, jak w każdą niedzielę.