W sobotę, 15 października, Pracownia Ikon rozpoczęła kolejny semestr działalności.

Zaczęliśmy Eucharystią w kaplicy św. Jacka, potem odbył się wykład o. Wojciecha Czwichockiego wprowadzający w pracę ikonopisarza.

Kurs ikon w naszej Pracowni, to wspólna modlitwa, praca oraz warsztat ikonopisarski. Raz w miesiącu słuchamy wykładów, które nam przybliżają i pozwalają zrozumieć – pogłębić wiedzę na temat ikony i jej powstawania.

Cieszymy się, że kolejny rok w Pracowni Ikon przed nami. To będzie czas spotkania z Bogiem, drugim człowiekiem. Z pewnością  praca nad ikoną, to moment spotkania z samym sobą – zapowiada się zatem bardzo intensywny czas.

Prosimy bardzo o Waszą modlitwę!