1. Przez cały miesiąc październik w zakrystii można składać wypominki za zmarłych. W listopadzie naszych zmarłych polecać będziemy Bożemu Miłosierdziu w codziennym różańcu, a przez cały rok na Mszach św. Rocznych. W kościele wyłożone są karteczki, na których można wypisywać imiona zmarłych.

2. Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. Odbywać się one będą od poniedziałku do soboty o godz. 11:30 i 17:30.

3. Zachęcamy do złożenia ofiary na cele misyjne Kościoła. Z tyłu kościoła wystawiona jest dzisiaj puszka, do której można składać datki.

4. Jak co roku w Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza organizowany jest kurs wolontariatu. Absolwenci kursu mogą pracować jako wolontariusze w Hospicjum, w Domach Pomocy Społecznej, w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych i Szpitalach. Kurs przygotowuje również do opieki nad chorym członkiem rodziny. Szkolenie ma charakter otwarty. Może wziąć w nim udział każdy, kto ukończył 18 lat. Szczegółowe informacje na plakacie wywieszonym przy wejściu do kościoła.