Muzyka liturgiczna nie jest oprawą liturgii. Jest ona tej liturgii integralną częścią.
Liturgia zaś jest „bramą nieba”, bo to ona łączy świat naturalny ze światem nadnaturalnym. Muzyka zaś jest jedyną rzeczą jaka pozostała nam po wygnaniu z raju. Muzyka liturgiczna  łączy zatem utracony raj z życiem doczesnym i wprowadza nas do krainy zbawionych, gdzie nieustannie odbywa się liturgia niebios. Warto zatem abyśmy tę liturgię sprawowaną muzyką wynieśli na możliwie wysoki poziom. Warsztaty muzyki liturgicznej służą właśnie temu celowi.