W kościele pw. Św. Mikołaja w Gdańsku, ul. Świętojańska 72,
została wykonana instalacja ekologicznego ogrzewania
z wykorzystaniem pompy ciepła z dolnym źródłem w postaci sond pionowych.

 

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł:
154.000,- PLN

w formie pożyczki w kwocie 123.000,- PLN

Pożyczka została udzielona przez WFOŚiGW w Gdańsku.
www.wfosigw.gda.pl

Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wybudowaniu maszynowni pompy ciepła wraz z dolnym źródłem w postaci sond pionowych, zasilającej w ciepło system ogrzewania podłogowego w kościele. Ogrzewanie podłogowe w kościele zostało zamontowane w cokołach pod ławkami. W wyniku realizacji zadania, została zredukowana emisja szkodliwych związków do atmosfery oraz zmniejszone koszty eksploatacji, z jednoczesnym wzrostem komfortu cieplnego przebywających osób.
Uzyskano efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2 – 15,410 tony/rok.