Dziękujemy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku za wsparcie renowacji zabytków kościoła św. Mikołaja!

Otrzymaliśmy dwie dotacje. Dzięki pierwszej (37 280,00 zł) rozpoczniemy renowację kolekcji barokowych obrazów w rokokowych ramach. Druga przyznana dotacja (11 457,00 zł) częściowo sfinansuje badania konserwatorskie i konstrukcyjne.

Więcej na http://www.ochronazabytkow.gda.pl/aktualnosci/dotacje-pwkz-w-roku-2018-przyznane