Zakończyła się renowacja barokowego obrazu Świętego Dominika. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom tej renowacji – wielu prywatnym osobom, a także duszpasterskiej grupie „Mężczyźni w drodze” za sfinansowanie prac. Dziękujemy konserwatorom, którzy spędzili wiele godzin pracując w naszym kościele oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Gdańsku za wsparcie merytoryczne.
Dzięki podjęciu się prac zatrzymaliśmy procesy korozji metalowej sukienki oraz zabezpieczyliśmy kolejny bezcenny zabytek naszego miasta.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia przed i po renowacji.

Święty Dominiku – módl się za nami!