W czwartek obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele jak w każdą niedzielę. Zachęcamy, by przez całą Oktawę Wszystkich Świętych nawiedzać cmentarze i modlić się za naszych zmarłych. Czyniąc to możemy uzyskać dla nich odpust zupełny po zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, oderwanie od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie komunii świętej, modlitwa w intencjach papieskich). Pamiętajmy o naszych zmarłych braciach i siostrach!