1.Jak wszyscy wiecie, musieliśmy zamknąć kościół z powodu spękań na sklepieniach. Nie wiemy, jak długo potrwa naprawa usterek i powrót do kościoła. Prosimy Was o modlitwę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Liturgie w tygodniu odprawiamy według normalnego porządku w Czarnej Sali. W najbliższą niedzielę z powodu małej ilości miejsca w czarnej Sali zapraszamy Was na Msze święte o 9:30 i 15 w kościele św. Jana oraz o 19:30 i 21 w kościele św. Katarzyny. W Czarnej Sali odprawimy Msze św. według normalnego porządku niedzielnego, jednak zachęcamy Was, by uczestniczyć we wspomnianych liturgiach w św. Janie i Katarzynie ze względu na małą ilość miejsc. W niedzielę poinformujemy Was, gdzie na stałe będziemy odprawiać liturgie niedzielne.

2.Zachęcamy, by przez całą Oktawę Wszystkich Świętych nawiedzać cmentarze i modlić się za naszych zmarłych. Czyniąc to możemy uzyskać dla nich odpust zupełny po zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, oderwanie od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie komunii świętej, modlitwa w intencjach papieskich). Pamiętajmy o naszych zmarłych braciach i siostrach!

3.W zakrystii można składać wypominki z imionami zmarłych na Msze św. Roczne. Pierwszą Mszę św. Roczną odprawimy jutro w piątek, 2 listopada w Dzień Zaduszny w Czarnej Sali o godzinie 18-tej. Różaniec w intencji naszych zmarłych o 17:30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!