1.Do odwołania msze święte niedzielne o godzinie 8, 11.30, 13, 16 i 17.30 odprawiamy w Kaplicy Królewskiej. Msze święte niedzielne o godzinie 19.00 i 21.00 odprawiamy w kościele św. Katarzyny. Natomiast mszę św. rodzinną odprawiamy o godzinie 9.30 w kościele św. Jana. Spowiedź rozpoczyna się 15 min przed każdą mszą św. 

Dziękujemy księżom z dekanatu na gościnę w ich świątyniach, a także wszystkim, którzy chcą nam towarzyszyć i modlić się z nami w tym trudnym dla naszej wspólnoty czasie. W dni powszednie msze święte celebrujemy w Czarnej Sali o godzinie 8, 12, 18 i 19. Informujemy również, że intencje mszy świętych przyjmowane są przed i po każdej liturgii w zakrystiach kościołów, gdzie odprawiamy msze.

2. W rozpoczynającym się tygodniu przeprowadzimy ważne prace w kościele będą one polegały na rozpoznaniu podziemnych krypt oraz wyznaczeniu miejsc wykonania koniecznych odwiertów geotechnicznych. Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Gdańsku, który sfinansuje prace. Prosimy o modlitwę za członków zespołu przygotowującego szczegółowe ekspertyzy konstrukcyjne kościoła.

3. 24 listopada w Europejskim Centrum Solidarności odbędą się w “Dialogi Świętojańskie” – debata z udziałem publiczności na temat “Jakiego Kościoła chcemy? Głos kobiet”. Szczegółowe informacje dostępne na naszej stronie internetowej.

4. List biskupów na 100-lecie odzyskania niepodległości jest dostępny na tablicy w domu duszpasterskim oraz na stronie Episkopatu Polski

5. Przesłanie papieża Franciszka na 100–lecie odzyskania niepodległości:
Do Czcigodnego Brata
Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem I wojny światowej zamknął się okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski, którzy gotowi byli poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, a nawet życie, na rzecz utraconej Ojczyzny. Dążenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic” (Jan Paweł II, 11.11.1998).

Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utracili jej, mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych, związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją komunistycznym reżimem.

Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie z Wami!

Franciszek
Watykan, 4 listopada 2018 r.