Zapraszamy na spotkanie z ojcem Michałem Zioło, jedynym polskim trapistą, żyjącym na co dzień we Francji. Ojciec Michał swoją drogę zakonną zaczynał jako dominikanin, pracował w naszym klasztorze jako duszpasterz akademicki i współtworzył Dom „Na skraju”. Spotkanie połączone będzie z promocją książki, wywiadu-rzeki „Po co światu mnich?”, wydanej przez Wydawnictwo „W drodze”. Książka to zapis rozmów, jakie z ojcem Michałem przeprowadzili Katarzyna Kolska oraz ojciec Roman Bielecki OP. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 26 listopada o godz. 19.oo w kościele św. Franciszka z Asyżu przy ul. Kartuskiej 186.