OŚWIADCZENIE

Informujemy, że Klasztor Dominikanów w Gdańsku otrzymał wnioskowaną dotację z budżetu Gminy Miasta Gdańska na realizację pierwszego, wstępnego etapu prac, który należy wykonać w kościele, tj. zabezpieczenie zabytków znajdujących się w kościele oraz badanie podłoża pod kościołem. Dotacja celowa wynosi 142.569 zł, wkład własny klasztoru to 47.523 zł.
Dopiero po zrealizowaniu tego etapu będzie możliwe ustalenie sposobu prowadzenia dalszych prac naprawczych i ich kosztów.

Jednocześnie informujemy, że w wyniku zbiórki publicznej otrzymaliśmy dotychczas ponad 106.000 zł. Środki te w całości będą wykorzystane jedynie na ratowanie naszego kościoła; ta kwota nie jest przeznaczona na bieżące utrzymanie klasztoru i braci. Zbiórka, która jest wciąż prowadzona, pozwoli zagwarantować wkład własny klasztoru do kolejnych dotacji na prace przy zabytku.

Informujemy także, że nasz klasztor wstrzymuje wszelkie decyzje dotyczące zabudowy należącej do klasztoru działki /Świętojańska, Szklary, Szeroka/. Obecnie działka znajdująca się obok kościoła będzie przeznaczona na zaplecze ratunkowego remontu Bazyliki pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku.

Klasztor Dominikanów w Gdańsku