Ostatnio w naszym kościele odbyło się skanowanie posadzki georadarem. Badanie georadarem polega na analizie odpowiedzi ośrodka gruntowego na wzbudzenie impulsem elektromagnetycznym.

Badanie to pomoże nam przeanalizować problem pustych przestrzeni znajdujących się pod zabytkowymi płytami z wapienia olandzkiego.

Szczegółowy raport z badań powstanie już na kilkanaście dni.