Z radością informujemy, że kapituła naszego klasztoru powierzyła urząd przeora ojcu Michałowi Osek. Wybór zatwierdził przełożony Polskiej Prowincji Dominikanów ojciec Paweł Kozacki.

Objęcie urzędu przeora odbędzie się 22 stycznia 2019 roku, w 792. rocznicę przybycia dominikanów do Gdańska, o godzinie 18.15 w dawnym refektarzu dominikanów (Piwnica Romańska, obecnie oddział Muzeum Archeologicznego), następnie o godzinie 19.00 odprawimy Eucharystię w Czarnej Sali.

Ojciec Michał urodził się w 1987 roku, wychował się w Katowicach, do Zakonu wstąpił w 2007 roku, śluby wieczyste złożył 7 kwietnia 2013 roku. Święcenie prezbiteratu przyjął 24 maja 2014 roku w Krakowie.
Po święceniach pracował w naszym klasztorze w Poznaniu, w redakcji miesięcznika „W drodze”. Od dwóch lat mieszka w gdańskim klasztorze, gdzie dotychczas pełnił funkcję subprzeora i syndyka klasztoru.

Kadencja przeorska w Zakonie Dominikańskim trwa trzy lata. Jak mówią dominikańskie konstytucje przeor powinien rozwijać w klasztorze braterskie życie zakonne i apostolskie, troszczyć się, by bracia wypełniali swe obowiązki oraz rozbudzać zdolność do odpowiedzialnego działania, a także dbać o współpracę wszystkich dla dobra wspólnoty i zbawienia ludzi.

Polecamy ojca przeora i wspólnotę gdańskich dominikanów Waszej modlitwie!