1. Z radością informujemy, że decyzją kapituły naszego klasztoru urząd przeora obejmie o. Michał Osek, mieszkaniec naszego klaszoru, dotychczasowy subprzeor. Wybór kapituły zatwierdził przełożony Polskiej Prowincji Dominikanów o. Paweł Kozacki. Objęcie urzędu przeora nastąpi dnia 22 stycznia, w 792. rocznicę przybycia dominikanów do Gdańska. Polecamy ojca przeora i całą naszą wspólnotę gdańskich dominikanów Waszej modlitwie..

2. Przypominamy o możliwości zamawiania intencji mszy świętych, jest to możliwe w niedziele przed i po każdej mszy świętej, również w dni powszednie przed i po mszach świętych w Czarnej Sali, które celebrujemy o godzinie 8.00, 12.00 i 19.00.