W związku z zaistniałymi próbami zbierania podpisów popierających kandydatury przed wyborami prezydenckimi w Gdańsku, które miały miejsce po mszach świętych odprawianych w naszej tymczasowej kaplicy przypominamy, że nie wyrażamy zgody na prowadzenie jakiejkolwiek agitacji politycznej na terenie należącym do Klasztoru.

Liturgia – jak wierzymy – jest czasem świętym i nie przystaje do żadnej wspólnoty politycznej. Przypominamy, że Pan Jezus udaremniał wszelkie próby łączenia Go ze sprawami politycznymi.

Prosimy powstrzymać się od tego rodzaju zachowań i uszanować podstawową misję naszego Klasztoru, którą jest posługa sakramentalna i głoszenie Ewangelii.