1. Informujemy o możliwości przekazania 1% podatku na ratunkowy remont naszego kościoła. Niezbędne dane, które należy umieścić to nazwa fundacji działającej przy klasztorze oraz pełny numer KRS:
Fundacja Centrum św. Jacka
KRS: 00 00 21 47 49

2. W naszym kościele trwają specjalistyczne pomiary i badania stanu konstrukcji. Na zlecenie klasztoru pracują geotechnicy, geolodzy, geodeci, architekci i konstruktorzy. Wraz ze służbami konserwatorskimi pracujemy nad konieczną dokumentacją prac, które należy podjąć w kościele.
Ze względu na pustki znajdujące się pod zabytkową posadzką kościoła nie można bezpośrednio na niej ustawić ciężkiego drewnianego rusztowania, które ma podeprzeć uszkodzone sklepienia w nawie południowej.
Obecnie czekamy na wyniki cząstkowych pomiarów oraz na projekt rusztowania wsporczego, który przedstawimy do akceptacji wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.
Dziękujemy za okazywane nam wsparcie i każdą wpłatę na konto klasztoru.