Co kilka miesięcy przekazujemy informację dotyczącą gromadzonych środków przeznaczonych na prace ratunkowe w Bazylice pw. Świętego Mikołaja informujemy, że od dnia zamknięcia kościoła otrzymaliśmy 393.586,67 zł.

W tym 131.903,52 zł pochodzi z przeprowadzonych przez nas kwest w klasztorach dominikańskich, natomiast 261.683,15 zł to suma innych zbiórek i wpłat od osób prywatnych.

Do otrzymanej kwoty należy dodać dotację z miasta w wysokości 142.569 zł, która została wykorzystana w grudniu 2018 roku na prace zabezpieczające i badanie podłoża. Wkład własny do tej dotacji wyniósł 47.523 zł. Do wydatków należy dodać również 8.000 zł, które zostały przeznaczone na najpilniejsze prace przeprowadzone tuż po zamknięciu kościoła.

Obecnie dysponujemy środkami w wysokości 338.063,67 zł. Przypominamy, że jest to kwota zarezerwowana wyłącznie na wkład własny do spodziewanych dotacji na ratunkowy remont naszego kościoła. Nie są to środki przeznaczane na
bieżące funkcjonowanie klasztoru i potrzeby braci.

Najbliższe spodziewane wydatki będą związane z montażem rusztowania wsporczego oraz przygotowaniem projektu wzmocnienia fundamentów kościoła.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wpierają nas modlitwą i ofiarami.